Rom for alle - den universelle utforminga i Fryland og Orstad kyrkje
Kyrkjeromet i Frøyland og Orstad inviterer alle inn.
Frøyland og Orstad kyrkje er bygd i tråd med prinsippa om universell utforming.
Akustikken i kyrkja er ei flott oppleving både for artistar og publikum.

Frøyland og Orstad kyrkje er den første kyrkja i Noreg med universell utforming. Det er lagt stor vekt på at kyrkja skal vera tilgjengeleg for alle. Å få dei estetiske og funksjonsmessige hensyna til å gå hand i hand var ei stor utfordring. Løsyningane og erfaringane som er gjorde, trur vi vil vera til stor nytte for andre som skal byggja.

Det meste er samla på desse sidene, men kom gjerne med spørsmål og kommentarar.